ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»
Մեր մասին
ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի գործունեության հիմքում ընկած է հարկային և մաքսային ոլորտի մասնագետների՝ մասնավորապես, առաջնային կարևորությամբ՝ ՀՀ ՊԵԿ աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստումների և շարունակական կրթության իրականացումը:
Մեր մասին

2012 թվականից ի վեր Ուսումնական կենտրոնն ակտիվորեն ներգրավված է ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման, ուսուցման և թեստավորման գործընթացներում:

Իր գործունեության տասը տարիների ընթացքում Կենտրոնը շարունակաբար մեծ դերակատարում է ունեցել և ունենում տարբեր լսարանների  համար կրթական դասընթացների մշակման և իրականացման գործում։

Մեր տեսլականը

ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեսլականն է դառնալ ՀՀ-ում ոլորտի առաջատար կրթական կառույց՝ մատուցելով հարկային և մաքսային ոլորտի մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման արդի պահանջներին համապատասխան կրթական ծրագրեր, ապահովելով որակյալ մասնագետների թվաքանակի ավելացում և պետություն-մասնավոր երկխոսություն։

 

Մեր տեսլականը
Մեր առաքելությունը

ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը նպաստում է ՀՀ-ում հարկային և մաքսային ոլորտի արժեքավոր փորձագիտական ներուժի զարգացմանը, ամրապնդմանն ու տարածմանը՝ ապահովելով ոլորտի մասնագետների և բոլոր շահագրգիր կողմերի համար շարունակական կրթական հնարավորություններ։

 

Մեր առաքելությունը
Մեր արժեքները
Արժեհամակարգ

Պետականամետ գործունեությունն ու աշխատանքային մշակույթին հետևողական լինելը մեր ամենօրյա աշխատանքային գործունեության հենասյուներն են:

Արժեհամակարգ
Թիմային աշխատանք

Կարևորելով յուրաքանչյուր աշխատակցի անհատականությունը՝ զուգահեռաբար կիրառում ենք «Մենք»-ի մոտեցումը «Ես»-ի փոխարեն, քանի որ մեր արդյունավետ գործունեության պատճառը թիմային լինելն է:

 

Թիմային աշխատանք
Նորարարություն

Խրախուսելով  քննարկումները, մասնագետների խորհուրդներին հետևելը, հարցումները, խաչաձև համագործակցությունը ընկերության ներսում և դրանից դուրս՝ ապահովում ենք  սիներգետիկ և որակական նոր գաղափարների առաջացումը  և կիրառությունը:

Նորարարություն
Կայունություն

Առաջնահերթությունների հստակ տարանջատումը, ճկուն գործելաձևը, գործընկերների հետ փոխշահավետ հարաբերությունների ապահովումը և անընդհատ զարգանալու մոտեցումները նպաստում են մեր Կենտրոնի կայուն դիրքի ամրապնդմանը:

Կայունություն
Կրթություն

«Սովորել, ապաՍովորել, վերաՍովորել» մոտեցումը կիրառում է մեզանից յուրաքանչյուրը՝ հոգ տանելով  և մասնակիցը դառնալով գիտելիքահենք Հայաստանի զարգացման գործում:

Կրթություն

Մեր աշխատակիցները

Աշխատակիցներ