ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»

Օգտագործման պայմաններ

ՀՀ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոնի դասընթացներին մասնակցության հայտ ուղարկելու և/կամ նորություններին իրազեկ լինելու համար պետք է գրանցվելԳրանցվելով կայքում կամ Բաժանորդագրվելով՝ Դուք որևէ վճարում չեք կատարում գրանցման/բաժանորդագրման համար:

Օգտահաշվի բացում

Կայքում Օգտահաշիվ ունենալու համար պետք է սեղմել Գրանցում  կոճակը և լրացնել պարտադիր դաշտերը:  Գրանցման հասատումը  կատարվում է էլ փոստի միջոցով։ Անհրաժեշտ է հաստատել էլ փոստի հասցեին կարճ հաղորդագրությամբ ուղարկված հղումը:

Դասընթացի գրանցում

Դասընթացի մասնակցության համար  պետք է սեղմել Գրանցվեք հիմա կոճակը, ընտրել գրանցման տարբերակը՝ որպես ֆիզիկական անձ կամ կազմակեպություն,   լրացնել պարտադիր դաշտերը, վճարովի դասընթացների դեպքում ընտրել վճարման տարբերակը՝ օնլայն վճարում կամ բանկային փոխանցում:

Բաժանորդագրում

Բաժանորդագրվելու համար պետք է լրացնել գլխավոր էջում առկա պարտադիր դաշտերը և սեղմել Բաժանորդագրություն կոճակին: Էկրանին կհայտնվի հաստատող նամակ:

Դասընթացի պահպանում

Եթե հետաքրքրված եք դասընթացով, սակայն դեռևս չեք ցանկանում գրանցվել, ապա կարող եք ավելացնել Հետաքրքրող դասընթացներ բաժնում: Ընտրեք այն դասընթացը/դասընթացները, որոնցով հետաքրքրված եք և  սեղմեք  նշանին: 

Ուղարկել առաջարկ

Առաջարկներ ուղարկելու համար պետք է սեղմել  գլխավոր էջում առկա Ուղարկեք առաջարկը կոճակը, գրել առաջարկը և սեղմել համանուն կոճակը: Էկրանին կհայտնվի հաստատող նամակ: Ցանկության դեպքում կարող եք գրել նաև անձին նույնականացնող տվյալներ:  

Հաշվի ապաակտիվացում

Օգտատերը կարող է ապաակտիվացնել իր հաշիվը: Հաշիվը ապաակտիվացնելուց հետո Օգտատիրոջ տվյալները ջնջվում են ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի տվյալների բազայից:

Վճարման պայմանները

Դասընթացին գրանցվելիս Օգտատերը/Գրանցվողը ընտրում է վճարման տարբերակը։ Վճարում կարող է կատարել երկու տարբերակով՝ առցանց (օնլայն) և բանկային փոխանցումով։ Գումարի վերադարձի դեպքում Վճարված գումարը ետ է վերադարձվում դիմումի հիման վրա՝ անկախիկ եղանակով: Արտարժույթով վճարումներ չեն ընդունվում:

Կայքի պատասխանատվությունը

SRCtrainigcenter.am կայքի միջոցով դասընթացին գրանցումը ներկայացնում է Ընկերությանը Գրանցվողի կողմից արված առաջարկ` մատուցվող ծառայությունը ստանալու նպատակով: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Գրանցվողի էլ. հասցեին SRCtrainigcenter.am կայքի կողմից ուղարկվում է գրանցումը հաստատող նամակ: Նամակը համարվում է Կայքի և Օգտատիրոջ/Գրանցվողի միջև կնքված համաձայնագիր:

Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքներով:

Եթե սույն պայմաններից որևէ մեկը լիազոր մարմնի կողմից ճանաչվում է անվավեր, անօրինական կամ անկիրառելի, այդ պայմանը կանջատվի մնացած պայմաններից, որոնք կշարունակեն համարվել վավեր:

Օգտվելով SRCtrainigcenter.am-ից` Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս վերոնշյալ պայմաններին և Գաղտնիության քաղաքականությանը։

«Դուք», «Գրանցվող», «Ձեր», «Դուք» տերմինները վերաբերում են կայքում օգտահաշիվ ունեցողներին (օգտատերեր), դասընթացների գրանցվողներին և/կամ  կայք այցելողներին:

«Օգտատեր» տերմինը վերաբերում է կայքում օգտահաշիվ ունեցող անձանց։

«Բաժանորդ» տերմինը վերաբերում է որպես բաժանորդ գրանցում ձևակերպողներին։

«Գրանցվող» տերմինը վերաբերում է գրանցում ձևակերպողներին։

«Այցելու» տերմինը վերաբերում է կայքից  օգտվողներին, ովքեր  այցելում են կայք, սակայն չունեն օգտահաշիվ, գրանցված չեն որևէ դասընթացի, չեն հանդիսանում բաժանորդ:

«Ընկերություն» տերմինը վերաբերում է կայքի սեփականատեր հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի  «Ուսումնական կենտրոն» Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:

Ընկերությունը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության մեջ և առկա բաժիններում՝ այդ մասին տեղեկացնելով Գրանցվողներին և Բաժանորդներին էլ ծանուցումների միջոցով: