ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»
Արմինե Մաթոսյան
Արմինե Մաթոսյան Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական քաղաքականության վարչության պետ Արմինե Մաթոսյանը դասավանդում է ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոնում» 2015 թվականից:

Կրթություն

1993-1998թթ.-Աշխատանքի էկոնոմիկա և  սոցիոլոգիա, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ Կառավարում

Վերապատրաստումներ

2022թ.ապրիլ-Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների   հետագա իրականացմանը վերաբերող՝ Ֆինլանդիայում և Էստոնիայում կազմակերպված վերապատրաստման   ծրագրին մասնակցություն (ուսումնասիրված թեմաներ՝ պետական կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ,հավաքագրման և ուսուցման մեթոդների փոփոխություն).  HAUS Ֆինլանդիայի պետական կառավարման ինստիտուտ, Էստոնիայի ֆինանսների նախարարություն

2017թ.սեպտեմբեր -Ոչ ֆորմալ տնտեսությունից անցում ֆորմալ տնտեսության գլոբալ գիտելիքների փոխանակման ֆորում, ԱՄԿ  ուսումնական կենտրոն

2017թ.մայիս-Բազմազգային ձեռնարկություններ, զարգացում, արժանապատիվ աշխատանք. բազմազգային    ձեռնարկությունների վերաբերյալ ԱՄԿ հռչակագրի  մոտեցումը, ԱՄԿ ուսումնական կենտրոն

2012թ. հունիս-Կայուն զարգացման ռազմավարությունների իրագործում, Միջազգային հարաբերությունների կարողությունների  զարգացում,  Կայուն զարգացման ազգային  ծրագիր,  ԱՄԿ   ուսումնական կենտրոն

2011թ.հոկտեմբեր-Աշխատավարձի արդյունավետ քաղաքականության  մշակում, ԱՄԿ ուսումնական կենտրոն

2010թ.նոյեմբեր-Միջազգային իրավունք, Երևանի պետական համալսարան

2009թ.նոյեմբեր-Աշխատավարձի քաղաքականությունը Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում. Տնտեսական ճգնաժամի գնահատում և դրան ուղղված միջոցառումներ, ԱՄԿ

2009թ.փետրվար-Աշխատավարձի արդյունավետ քաղաքականության  Մշակում,  ԱՄԿ  ուսումնական  կենտրոն

2008թ. մայիս-Օրենսդրության նախագծման հմտություններ, ԱՄՆ, ՄԶԳ, Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության հզորացման ծրագիր

2007թ. հունիս- Հարկադիր աշխատանքի կանխարգելմանն  ուղղված  համընդհանուր կառույցի ստեղծում ԱՄԿ ուսումնական կենտրոն

2005թ.նոյեմբեր-Աշխատանքային միգրացիայի կարգավորմանն ուղղված ԱՄԿ բազմաշերտ շրջանակի քննարկման նպատակով եռակողմ փորձագետների հանդիպմանը  մասնակցություն,  Ժնև

2005թ.փետրվար-Աշխատանքային օրենսդրությունը, աշխատանքի պետական տեսչության գործառույթները և կառավարչական հմտությունները ԱՍՀՆ ԱՍՀԱ                                                                        

2004թ.դեկտեմբեր-Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի սահմանման  մոտեցումներ, ԱՄՆ  ՄԶԳ, Երևան

2003թ. հուլիս - «Ծրագրի կառավարում» թեմայով դասընթաց ԵՄ,  Ծաղկաձոր              

2000թ.հոկտեմբեր-«Աջակցություն զբաղվածության քաղաքականությանը», ուսումնական այց Ֆինլանդիա, Նիդերլանդներ