ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»

Գաղտնիության քաղաքականություն

«Գաղտնիության Քաղաքականության» դրույթները տարածվում են կայքից օգտվողների և կայք այցելողների վրա: Օգտվելով կայքից կամ այցելելով կայք՝ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Գաղտնիության քաղաքականության դրույթներին և մեր Ընկերության կողմից Ձեր անձնական տվյալների օգտագործմանը:

Տեղեկությունների հավաքագրումը

Կայքը հավաքագրում է հետևյալ  տեղեկությունները՝

 1. Էլ. փոստի հասցե, անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, հաշվառման հասցե, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
 2. Դասընթացների գրանցման, պահպանման պատմություն,
 3. Ընկերության հետ ունեցած նամակագրություն,
 4. Տրամադրված այլ տեղեկատվություն։

Ընկերությունը տեղեկատվություն է հավաքում նաև երրորդ կողմերի միջոցով, որոնք ներառում են

 • Օգտագործողների սարքի տվյալներ (Users device data)- զննարկչի տեսակը, օպերացիոն համակարգը, IP հասցեն և տիրույթի անունը, որտեղից մուտք եք գործել կայք, բջջային սարքի տեսակը և այլն:
 • Զննարկման տվյալներ (Browsing data)- կայք այցելելու ամսաթիվը և ժամը, կայքի էջերը, որտեղ այցելում են, կայքը դիտելու համար ծախսած ժամանակը, կայք վերադառնալու քանակը և հղումների սեղմման վերաբերյալ այլ տվյալներ:
 • Կայքի վերաբերյալ օգտատերերի նախասիրություններ (user preferences regarding the website)
 • Այլն:

Տեղեկությունների օգտագործման նպատակները

 Հավաքագրված տեղեկությունները օգտագործվում են հետևյալ  նպատակներով՝

 • Գրանցումները հաստատող նամակների ուղարկում,
 • Նորույթների, գալիք դասընթացների, առաջարկների, ընկերությունում/կայքում կատարվելիք/կատարվող փոփոխությունների մասին իրազեկում,
 • Պարբերաբար շուկայական հետազոտությունների իրականացում,
 • Օգտատիրոջ/Այցելուի համար կայքի օգտագործման բարելավում,
 • Իրավական կամ կարգավորող պարտավորությունների կատարում:

Տեղեկությունների չբացահայտումը

Օգտատիրոջ/Գրանցվողի կողմից տրամադրված տեղեկությունները համարվում են գաղտնի:   

Եթե ​​պետական ​​մարմինները պահանջեն Օգտատիրոջ/Գրանցվողի անձնական տվյալները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և շրջանակներում, ապա Ընկերությունը պետք է փոխանցի պահանջվող տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

Օգտատիրոջ/Գրանցվողի  իրավունքները

Դուք իրավունք ունեք պահանջել ուղղելու, ջնջելու, սահմանափակելու Ձեր անձնական տվյալների մշակումը, հետ վերցնելու տրված համաձայնությունը:

Եթե ​​ցանկանում եք օգտվել ձեր տվյալների պաշտպանության իրավունքներից, դիմեք TrainingCenter@src.training-center.am հասցեով:

Ընկերությունը կպատասխանի Ձեր խնդրանքին այն ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում: Ձեր հարցումը մերժելու դեպքում կներկայացվի հիմնավորում:

Եթե ​​որևէ կասկած կա անձի ինքնության վերաբերյալ կամ ներկայացված չէ անհրաժեշտ ամբողջական տվյալները, ապա Ընկերությունը իրավունք ունի պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են Օգտատիրոջ/Գրանցվողի ինքնությունը հաստատելու համար:

Ձեր պարտավորությունները

Ձեզանից պահանջվում է տրամադրել իրական և ճշգրիտ տվյալներ: Տրամադրած տեղեկատվության ցանկացած փոփոխության մասին պետք է տեղեկացնեք Ընկերությանը:

Եթե ​​կասկածներ կան, որ Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը կեղծ է կամ թերի, Ընկերությունը գրանցման Ձեր դիմումը չի ընդունի կամ անմիջապես կասեցնի Ձեր Օգտահաշիվը:

Տվյալների պաշտպանություն

Ընկերությունը երաշխավորում է, որ ձեռնարկված են տվյալների անվտանգության ապահովման բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանված են: 

Երրորդ կողմի աղբյուրներ

TrainingCenter@src.training-center.amկարող է  անձնական տվյալներ ստանալ նաև երրորդ կողմի աղբյուրներից, ինչպիսիք են՝ տվյալների միջնորդները, սոցիալական ցանցերը, այլ գործընկերները կամ հանրային աղբյուրները։