ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»
Կարեն Մարտիրոսյան ՀՀ ՊԵԿ Նախագծերի իրականացման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ /ժթ./